Begrebet ”mental sundhed”, kan også erstattes med psykisk sundhed. At skabe den mentale sundhed, betyder i bund og grund, at du er i en tilstand af trivsel, hvor du kan udfolde dine evner og kan håndtere dagligdagens udfordringer. Derudover, kan du også håndtere stress og kan samtidig indgå i sociale fællesskaber.

Den mentale sundhed udvikles hele livet, igennem sociale relationer og oplevelser – bl.a. også på arbejdspladsen. Den mentale sundhed er afgørende for, hvordan vi som individ præsterer i de sociale fællesskaber via engagement, kreativitet og produktivitet. At vise omsorg, har også stor indflydelse på din mentale sundhed, da du kan takle og håndtere dagligdagens udfordringer. Vælger din mentale sundhed at svige, som bl.a. kan ske ved stress, kan det påvirke mennesker omkring dig, da du ikke har overskud til at være social, dit arbejde eller din familie.

Billede af mental sundhed

Disse 3 punkter kan have en positiv indflydelse på din mentale sundhed:

For det første er det godt at være fysisk: Det er sundt for din mentale sundhed at være aktiv i form af motion. Det kan have indflydelse på dit mentale. Motion svarer lidt til dit eget humørmedicin. Og da du er i en stresset periode, er det oplagt at få dyrket yoga. Yoga kan hjælpe dig med at få produceret noget energi, så du har overskud til at takle dagligdagens skavanker, samtidigt med, at det danner vej til en stressfri periode.

En anden metode, som kan påvirke dit mentale sundhed positivt, er at være social eller, at pleje dit forhold til dine venner eller familie. Dette kan også gøres, ved indmeldelse i grupper – fx ved holdtræningssessioner.

Sidst men ikke mindst, så er det vigtigt, at du gøre noget, som betyder noget for dig. Noget der er meningsfuldt. Det kan være du sætter dig nogle mål, som du gerne vil opnå inden for en bestemt periode, det kan også være du engagerer dig i en hobby.

De 3 overnævnte forslag, overlapper hinanden rationelt, eftersom du kun skal dyrke motion, hvis du føler det er betydningsfuldt for dig. At lave noget aktivt med andre, kan gøres i holdtræningssessioner, som igen referer til, at du skal være fysisk, så du kan få skabt noget overskud, energi og en stressfri stund.
Start med at  øge din mentale sundhed ved at få en gratis prøvetime i Soul Fitness. Læs mere her.