MINDFULNESS

Mindfulness handler om en bestemt måde at være på; nærværende og ikke køre på automatpilot. Ved hjælp af åndedrætsøvelser og meditationer, som både kan være formelle og uformelle, kan nærværet trænes.

Mindfulness, det at være mindful, har vist sig at have en meget veldokumenteret effekt på stress, angst og depression. Det bruges også i forbindelse med smertebehandling. Men det kan også trænes og bruges af alle dem, der ønsker mere overskud og nærvær i dagligdagen.

Når du er mindful, er du tilstede her og nu med alt, hvad det indebærer. Samtidig lærer du at være med det, der nu er. Accept og åbenhed står centralt i mindfulnessfilosofien. Samtidig også at praktisere kærlighed til sig selv og sine omgivelser. Når du praktiserer mindfulness bliver du tilbudt et rum, hvor du kan være dig selv, tage dig af dig selv og være næstekærlig.

Træning i mindfulness vil være træning i en måde at være til på, meditationer og refleksioner. Det er for dig, der ønsker en større robusthed, groundethed og som gerne vil udfordre din måde at leve på.

Gratis træning
Se øvrige hold og træning